SMT ASIA

เรามีทีมวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านงานขาย พร้อมให้คำปรึกษา
รวมทั้งงานบริการหลังการขาย งานติดตั้งและซ่อมบำรุง
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย

เครื่องจักรงานโลหะ

และอุปกรณ์เครื่องจักร

ติดตั้งและซ่อมบำรุงเพื่อ

ตอบสนองความต้องการ

ที่หลากหลายของลูกค้า

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และบริการหลังการขาย

Our Products

Brands

Promotions

News & Article

AI เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร

AI เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตด้วย AI ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เคยเป็นงานที่ต้องใช้มนุษย์ในการดำเนินกิจกรรมด้านเทคนิคที่มีความซับซ้อนต่าง ๆ มากมาย ตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยระบบ AI ซึ่งมีผลในการปรับปรุงความเร็ว ความแม่นยำ คุณภาพของการผลิตและการจัดการทรัพยากร เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยศักยภาพในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และความสามารถในการเรียนรู้ของเทคโนโลยี ทำให้การวิเคราะห์และการทำงานที่รวดเร็วขึ้นในกระบวนการผลิต การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการผลิตอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยการใช้เทคโนโลยี เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ AI และหุ่นยนต์...
The Advent Of Smart Factories

The Advent Of Smart Factories.

Revolutionizing The Industrial Landscape, The Advent Of Smart Factories. Embark on a journey through the cutting-edge innovations and collaborative efforts...
การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพของเครื่องจักร CNC

การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพของเครื่องจักร CNC

เครื่องจักรกลระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) เป็นเครื่องจักรกลมาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยความแม่นยำ ความรวดเร็ว และการใช้งานง่าย ถึงแม้ข้อผิดพลาดจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกระบวนการที่ใช้แรงงานมนุษย์ แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้กระบวนการผลิตนั้นช้าลง และเกิดความเสียหาย หากไม่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขอาจนำไปสู่การการผลิตที่มีคุณภาพลดลง  ซึ่งระบบควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสามารถขจัดข้อผิดพลาดเหล่านี้ โดยมีวิธีการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพของเครื่องจักร CNC ที่ผู้ประกอบการผลิตสามารถทำได้ ดังนี้
Tool Holder Technology

Tool Holder Technology

     อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ มีการพัฒนาและออกแบบเครื่องจักรให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น จากความต้องการที่เน้นตอบสนองเรื่องเวลาในการผลิต (Cycle time) รูปแบบชิ้นงานที่มีความซับซ้อน (Complex part) และคุณภาพผิวที่ดีขึ้น (Good surface finish)       ดังนั้นผู้ผลิตจึงมีการเพิ่มศักยภาพต่างๆ ของเครื่องจักร ดังเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของความเร็วรอบของสปินเดิล (Spindle Speed)ให้สูงมากกว่า 10,000...
Convergence of AI, IoT, Edge Computing And Robotics

Convergence of AI, IoT, Edge Computing And Robotics

In the rapidly evolving landscape of industrial automation, pioneering companies are harnessing the power of Internet of Things (IoT), Industrial...

About SMT ASIA

บริษัท เอส.เอ็ม.ที.เอเซีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ปัจจุบันเป็นตัวแทนนำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องจักรงานโลหะ และอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และผู้ผลิตชิ้นส่วน เช่น เครื่องไวร์คัท (Wire cut EDM), เครื่องสปาร์ค (EDM), เครื่องมิลลิ่ง CNC Machining Center , เครื่องคว้านโลหะ, เครื่องกลึง, เครื่องเจียระไนผิวราบและผิวกลม, เครื่องลับคมเอนกประสงค์ และเครื่องเจาะเรเดียล ทั้งแนวดิ่งหรือแนวเฉียง เป็นต้น

Our Customers

การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท เวลโกรวกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัท แอ็ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด
บริษัท จากัวร์อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนบัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด
บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัด
บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด

ติดต่อเรา

เราพร้อมให้คำปรึกษารวมทั้งงานบริการหลังการขาย งานติดตั้งและซ่อมบำรุง
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

สามารถติดต่อหาเราได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเบอร์โทรศัพท์, Line@, Facebook, หรือเพียงกรอกข้อมูลข้างๆ นี้ เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด